Blog

User-test

Een user-test is een test waarin je een groep van eindgebruikers uitnodigt voor een sessie van maximaal 2 uur waarin je ze de gelegenheid geeft om kennis te maken met het product. Het doel is om waardevolle informatie op te halen om je backlog te verrijken met echte eindgebruikers ervaringen

Het aantal deelnemers ligt tussen de 15 en 30 en per 4-5 gebruikers heb je een testvector nodig (een specifiek doel/onderwerp van de test).

usertest3

Wat heb je verder nog nodig:

  1. een ruimte
  2. een testomgeving die zoveel mogelijk lijkt op productie
  3. logins en testdata
  4. per groepje tenminste 1 begeleider (iemand uit het team die de applicatie door en door kent)
  5. een opmerkingenformulier
  6. een korte instructie voor mensen die voor het eerst met het systeem werken (indien dat relevant en nodig is)
  7. een beschrijving en uitleg van de testvector

usertest2

Laat iedereen nu het eerste half uur met de applicatie ┬┤spelen┬┤ en laat ze alles noteren wat ze niet of minder bevalt op het opmerkingenformulier.

Laat daarna iedereen de diepte in gaan voor maximaal 45 minuten op de testvector.

Verzamel na afloop de formulieren en geef aan wanneer de mensen terugkoppeling kunnen verwachten op de gemaakte opmerkingen.

Geef ook terugkoppeling op de opmerkingen waar je van besluit er niks mee te gaan doen en geef de reden aan.

Vul je backlog met alle opmerkingen waar je wel iets mee wilt (en maak ze herkenbaar door b.v. een keyword) en prioriteer deze (door de ProductOwner).

usertest1

Dit klinkt allemaal heel simpel (en dat is het ook), maar met deze test kun je enorm veel vertrouwen en ook goodwill kweken over je product en tevens waardevolle feedback ophalen over wat voor eindgebruikers van echte waarde is. Communiceer bij je releases dan ook voor elke opgepakte user-test story dat het deze betreft zodat ook duidelijk is dat je dit ook echt belangrijk vind.