Blog

Bughunt

Binnen testen en in het bijzonder binnen een Agile/Scrum team is er een reeks aan mogelijkheden om (web)apps te testen om een zo goed mogelijke invulling te geven aan exploratory testen.

Eén van die mogelijkheden die aan een Agile Tester zijn toolkit niet mag ontbreken is de BUGHUNT.

bughunt

Wat is een Bughunt?

Een bughunt is een sessie van ongeveer 2 uur waarin in teams van 2 personen (pair testing) gezocht wordt naar fouten in een applicatie

Wat speelt een rol tijdens een bughunt?

bughunt2

 

Een goede bughunt is gebaseerd op test charters (wat, hoe en op welke manier ga je testen)

De sessie wordt geleid door een coach (veelal de tester).

Ieder team van 2 personen heeft een (hotel)bel om gevonden fouten te melden.

Probeer een zo breed mogelijk publiek te betrekken vanuit je organisatie en/of klanten en gebruikers.

Er is een scheidsrechter die de gevonden fouten beoordeeld. Een fout is alleen een fout als deze te reproduceren is.

Voor het team met de meest waardevolle fout is er na afloop een prijs.

Voor het team met de meeste fouten is er na afloop ook een prijs.

Denk aan soap-opera test scenario´s (in een soap gebeurt in een dag wat normaal in een maand gebeurt).

Hoe pak je dat nu aan?

bughunt3

 

 

 

 

 

 

Omdat Klaus Olsen de aanpak al uitgebreid beschreven heeft en die goed werkt gaan we die niet opnieuw opschrijven, dus bij deze de powerpoint.