Blog

Product Risico Analyse

We kennen allemaal de PRA. De vraag is of je daar in een Agile (scrum) omgeving eigenlijk nog wel iets aan hebt?

Het antwoord daarop is: Ja

Waarom dan? Agile werken betekent niet dat je je beschikbare testtijd niet alsnog zo goed mogelijk zou moeten besteden en dus moet je zien te achterhalen wat belangrijk is en waar eventuele risico´s zitten.

Een aanpak die wij vaak hanteren en die goed werkt is als volgt:

  • Maak een mindmap van het product en verdeel die onder in categorien (zoals infrastructuur, browsers/OS, techniek, functionaliteit, security, …)
  • Bij aanvang van een nieuw team/product: voer een globale PRA uit op basis van de visie en eerste ideeën. Een manier waarmee wij goede ervaringen hebben is de ´headline game´.
  • Voor iedere release: op basis van de inhoud van de release scherp je de resultaten uit de globale PRA verder aan voor alleen die onderdelen die ook relevant zijn voor de release
  • Voor iedere sprint: kijk nog specifieker naar de inhoud van de sprint en bepaal de risico´s voor die sprint. Dit kan je b.v. doen in de sprint planning.

mindmapvoorbeeld