Blog

De rol van (Agile) tester

Binnen Agile (en scrum in het bijzonder) is de functie van tester niet meer aanwezig. We kennen alleen nog maar teamleden.

Betekent dat dan dat je geen tester meer nodig hebt? Nee, net zo min als dat het betekent dat je geen architect/ontwerper/requirements specialist/developer en beheerder meer nodig hebt.

Het zijn alleen niet langer functies, maar rollen. Dit betekent dat een traditioneel tester alleen een echt teamlid is als hij meer kan dan alleen testen. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere rollen.

Van ieder teamlid wordt verwacht dat hij meer dan 1 discipline beheerst, simpelweg omdat de teams kleiner zijn om op een optimale manier te kunnen werken.

Wat zijn dan ´natuurlijke´ werkzaamheden die een ´traditionele´ tester zou kunnen en moeten oppakken:

  • ontwerper activiteiten omdat de meeste testers van nature altijd gewerkt hebben van een ontwerp (in welke vorm dan ook)
  • requirements specialist omdat een tester vaak werkt vanuit de acceptatiecriteria die we in scrum kunnen zien als een vorm van requirements
  • beheerder omdat testers door de aard van hun werk vaak al betrokken zijn bij inrichting van omgevingen en deployen en versiebeheer en issuemanagement
  • vaak in mindere mate als developer omdat testers dat nu eenmaal niet zijn net zoals developers vaak geen tester zijn
  • en natuurlijk is er met agile/scrum ook de noodzaak tot automatisch testen omdat je anders niet zo frequent kun releasen

 

Conclusie: de rol van tester is er een stuk interessanter op geworden door de komst van Agile (scrum)