Blog

Heuristieken

In Context Driven Testen nemen ´Heuristieken´ een belangrijke plaats in. Maar wat is een Heuristiek dan precies?


Heuristieken zijn informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën, die mensen ontwikkelen om bepaalde problemen aan te pakken. In tegenstelling tot algoritmen, die altijd en overal werken, zijn heuristieken specifieke strategieën die we leren gebruiken in specifieke situaties en die niet altijd een oplossing garanderen. Heuristieken verschaffen algemene richtlijnen over mogelijke oplossingen en doen ons veel tijd en moeite besparen door de oplossingen te beperken tot degene die wij de meeste kans geven om van toepassing te zijn. Elke taak heeft heuristieke mogelijkheden, en hoe meer ervaring men heeft met een taak hoe beter men in staat is om goede heuristieken te ontwikkelen.


Heuristieken zijn hiermee een mooi middel om tot bepaalde testen te komen. Is dat dan eenvoudig? NEE.

Het vergt kennis, kunde en ervaring van de tester en het besef dat een heuristiek ´feilbaar´ is.

heuristics-of-passionate-tester

De volgende artikelen kunnen je helpen om meer inzicht te krijgen in heuristics en wat je ermee kunt en hoe je ze in je voordeel kan gebruiken:

http://www.satisfice.com/articles/hrbt.pdf

http://karennicolejohnson.com/2012/05/applying-the-sfdpot-heuristic-to-mobile-testing/

http://testobsessed.com/wp-content/uploads/2011/04/testheuristicscheatsheetv1.pdf

http://www.satisfice.com/blog/archives/category/heuristics