Uitdaging, prikkeling, skills

Zoek je nieuwe uitdagingen op het vlak van je kennis over testen, wil je geprikkeld worden met scherpe blogs met een mening of zoek je een plaats om nieuwe ideeën en skills op te doen, lees dan onze blogs. Stuk voor stuk geschreven door onze ervaren testers met een eigen mening en beeld van testen anno nu. 

Alles komt aan bod, of het nu gaat om de soft-skill kant van testen of om tools. Wij zijn niet bang om onze soms afwijkende mening over testen naar buiten te brengen om jou aan het denken te zetten over je dagelijkse werk en of dat het wellicht beter kan door het anders te doen.

 • This is the second post in a three-part series. The series will present a possible approach to overcome certain problems that are inherent to the mechanism, which the Robot Framework implements to facilitate the sharing of resources. Part one described the various types of resources that can be reused in your Robot Framework (RF) projects […]
 • The Agile Testers will be at the ATD2018 for the third time in a row with the whole team(22 Agile Testers). Check out our video
 • Outcome and self-reflection On the 27th of September I had the privilege to organize a meetup in the name of the ‘Federation of Agile testers’ in the Netherlands (in short: fatnl). Together with my colleagues Klaartje and Jeroen I prepared a discussion evening, where we debated the ‘Modern Testing Principles’ coined by Alan Page and […]
 • First of all we like to thank everybody for joining our talk in such big numbers. If you joined the talk, please rate it at https://agiletestingdays.com/2017/session/regression-testing-1/ (we already have some great idea´s for next year, so we like to speak again) In this wrapup we will share with you the remarks that were made after […]
 • De eerste plaats in een competitie met 23 teams haal je natuurlijk niet zomaar. Hieronder volgt in het kort de weg die Team Bazinga heeft gevolgd naar de wedstrijd op 1 mei 2017. Wat ging vooraf we zijn gestart met het samenstellen van een team; dat is het eenvoudige deel, simpelweg vragen wie er mee wil […]
 • (Geautomatiseerd) Regressietesten: waarom eigenlijk? Regressietesten moet, dat roepen velen en je vindt het ook overal en nergens terug als statement. Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik me afvraag of dat eigenlijk wel zo is. Waarom moet er eigenlijk een regressietest zijn? Om antwoord te krijgen op die vraag ben ik op zoek […]
 • Op voorspraak van Agile consultancybureau’s, die veel van Agile weten maar weinig van testen, worden bedrijven steeds vaker geadviseerd om de rol ‘tester’ af te schaffen. Ontwikkelaars kunnen dat werk net zo goed doen, zo beweren zij. Bovendien kan het testen volledig geautomatiseerd worden. Dus waar zijn al die mensen nog voor nodig? Als je […]
 • In Context Driven Testen nemen ´Heuristieken´ een belangrijke plaats in. Maar wat is een Heuristiek dan precies? Heuristieken zijn informele, intuïtieve en speculatieve oplossingsstrategieën, die mensen ontwikkelen om bepaalde problemen aan te pakken. In tegenstelling tot algoritmen, die altijd en overal werken, zijn heuristieken specifieke strategieën die we leren gebruiken in specifieke situaties en die […]
 • Onderstaand stuk is ook gepubliceerd in het testnetnieuws voorjaarsmagazine van 2016. De rol van de tester verandert. Van de veredelde analytische check-robot naar de echte tester: de onderzoeker. De reden is dat, mede door de komst van Agile-Scrum,  de handmatige check-robot vervangen kan/moet worden door automatisering. Wat hierbij echter vergeten wordt is dat daarmee het […]
 • Indien er aan wijzigingen wordt gewerkt aan dezelfde componenten in meerdere scrum teams (bijvoorbeeld in een Service Oriented Architecture of in programmaverband), dan wordt er vaak gekozen om voor de live-gang van de release eerst een afzonderlijke integrale ketentest en/of acceptatietest uit te voeren. De vraag is echter waarom? Meestal komt dit voort uit het […]
 • Agile en als team niet bij elkaar zitten = onmogelijk. Of toch niet? Individuals and interactions over processes and tools The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation. Hoe zit dat dan? Deze principles ga je schenden als je team niet op dezelfde locatie zit […]
 • Cloudtesting? Nee!! CROWDtesting Voor veel mensen nog onbekend, maar Crowdtesting is bezig met een stevige opmars. Crowdtesting wil zeggen dat je je website/webapp/app laat testen door een ´crowd´.   Een ´crowd´ zijn testers die, veelal in hun vrije tijd, testen uitvoeren. Wat betekent dat dan precies en hoe werkt dat? De makkelijkste vorm (en naar […]
 • Een tester is toch gewoon een tester? Dit is een veel gestelde vraag bij bedrijven die in de transitiefase verkeren van waterval/prince2 naar agile of het plan hebben om deze transitie te maken. Toch zijn er 3 gebieden waarop een agile tester een hele andere tester is dan de traditionele tester (Tmap tester) Een agile […]
 • Binnen Agile (en scrum in het bijzonder) is de functie van tester niet meer aanwezig. We kennen alleen nog maar teamleden. Betekent dat dan dat je geen tester meer nodig hebt? Nee, net zo min als dat het betekent dat je geen architect/ontwerper/requirements specialist/developer en beheerder meer nodig hebt. Het zijn alleen niet langer functies, maar […]
 • We kennen allemaal de PRA. De vraag is of je daar in een Agile (scrum) omgeving eigenlijk nog wel iets aan hebt? Het antwoord daarop is: Ja Waarom dan? Agile werken betekent niet dat je je beschikbare testtijd niet alsnog zo goed mogelijk zou moeten besteden en dus moet je zien te achterhalen wat belangrijk […]
 • Binnen testen en in het bijzonder binnen een Agile/Scrum team is er een reeks aan mogelijkheden om (web)apps te testen om een zo goed mogelijke invulling te geven aan exploratory testen. Eén van die mogelijkheden die aan een Agile Tester zijn toolkit niet mag ontbreken is de BUGHUNT. Wat is een Bughunt? Een bughunt is […]
 • ! Testautomatisering* is geen keuze ! Waarom dan niet ? In een Agile(scrum) traject zijn er een aantal redenen waarom testautomatisering niet langer een keuze is. De belangrijkste zijn: De kwaliteit voor de klanten moet voorop staan. In de huidige markt kun je je geen slechte producten veroorloven. Je hebt veel minder verstoringen in productie […]
 • Een user-test is een test waarin je een groep van eindgebruikers uitnodigt voor een sessie van maximaal 2 uur waarin je ze de gelegenheid geeft om kennis te maken met het product. Het doel is om waardevolle informatie op te halen om je backlog te verrijken met echte eindgebruikers ervaringen Het aantal deelnemers ligt tussen […]
 • Working software over comprehensive documentation Een onderwerp waarover veel discussie is. Wat schrijf je op, wat niet? Dit geldt ook voor de documentatie van de testen. Bij het beschrijven van de user story worden de acceptatiecriteria al opgeschreven. Dat gaan we dus niet nog een keer beschrijven in een andere vorm als testcase. Maar wat is […]