RobotFramework

Als tester wordt je soms geconfronteerd met ingrijpende veranderingen, zoals de introductie van een nieuwe methode of aanpak. Hierbij hoort een gedegen training die voldoende diepgaand is om de ins en outs te leren kennen. StarTel helpt hierbij door het bieden van verdiepingstrainingen.

De driedaagse workshop testtooling met RobotFramework, Selenium webdriver, Python, Ride, Katalon, Cucumber en Gherkin is bedoeld voor testers die de testuitvoering op webapplicaties willen automatiseren, zonder hiervoor afhankelijk te willen zijn van ontwikkelaars. In de training wordt stil gestaan bij de belangrijkste principes van testen, de do’s en don’ts van testautomatisering, de principes van software ontwikkelen, de testautomatiserings piramide, de soorten tools die er zijn.

De workshop is een balans tussen theorie en praktijkoefeningen. Het programma is zo opgezet dat de theorie gemakkelijk gekoppeld kan worden aan de eigen specifieke praktijk situatie.

De workshop bevat tevens zelfstudie oefeningen, die door de kandidaten zelf thuis gedaan kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk om het programmeren in Python echt goed onder de knie te krijgen.

 

 • Inbedden van testautomatisering in eigen praktijk
 • Robotframework
 • Basis principes software ontwikkelen
 • Geautomatiseerd testen met Robotframework middels de Selenium Weblibrary + praktijkoefening
 • Testautomatisering, randvoorwaarden, do’s en donuts
 • Testauotmatiserings piramide
 • Geautomatiseerde Unit, Api en UI testen + oefening eigen praktijk
 • Soorten Testtooling
 • Implementatie van testautomatisering
 • Praktijkoefening Robotframework Selenium en Katalon
 • Praktijkoefening Robotframework en Ride
 • Gebruik van actiewoorden, bibliotheken in Robotframework
 • Testen in een Agile/Devops omgeving
 • Praktijkoefening Robotframework Selenium data driven
 • Praktijkoefening Robotframework met Gherkin (Cucumber)
 • Praktijkoefening Robotframework Keyword driven
 • Praktijkoefening Robotframework Selenium front end testen
 • Praktijkoefening Robotframework Selenium API testen
 • Programmeren in python (workshop en zelfstudie)
 • Testen in Devops (zelfstudie)

 

Deze training bieden wij aan in samenwerking met Startel. Voor meer informatie en inschrijven ga naar: https://startel.nl/trainingen/workshop-testtooling-robotframework-virtual-class/

Naar het overzicht

Alain Bultink | Managing Director
alain@deagiletesters.nl
06-15361077

Benno Kuipers | Directeur
benno@deagiletesters.nl
06-52600438