Selenium-Selenide-Cypress

In deze 2 daagse cursus leer je werken met de Selenium Webdriver vanuit Java in combinatie met Selenide en het werken met Cypress. Beide frameworks kunnen gebruikt worden om automatische testen in de browser te ontwikkelen. De verschillen tussen Selenium Webdriver en Cypress komen goed naar voren in deze cursus.
Daarnaast word je bekend gemaakt met het zogenaamde Page Object Model. Hiermee maak je je automatische testen modulair, herbruikbaar en beter onderhoudbaar.

De cursus behandelt het maken van testen op technisch niveau. Deze testen kunnen vervolgens geïntegreerd worden in verschillende testframeworks, bijvoorbeeld de Cucumber Step Definitions. Testers binnen je team of organisatie kunnen gebruik maken van jouw ontwikkelde oplossingen op business niveau (Cucumber Features).

Zie ook onze BDD en Cucumber cursus hoe je een volledige Cucumber stack opbouwt.

Voor wie

Deze cursus is aan te raden voor test professionals die meer willen doen met testautomatisering en selenium en cypress in het bijzonder.

Voorkennis

Voor deze training is basiskennis van selenium en programmeerkennis van Java een voorwaarde.

Aanpak

De cursus is zeer praktijkgericht waarin veel wordt geoefend(laptop benodigd!).

Locatie een aantal deelnemers

Voor de training geldt dat deze wordt verzorgd centraal in Nederland of indien u minimaal 6 deelnemers aanmeld op iedere door u gewenste locatie in Nederland.
De maximale deelname bedraagt 10 personen zodat iedereen voldoende persoonlijk aandacht krijgt en er ook tijd is om op vragen dieper in te gaan.

Wie hebben deze training al gevolgd?

Kosten

2-daagse training: €799 inclusief 2 maal lunch, excl. BTW

Naar het overzicht

Alain Bultink | Managing Director
alain@deagiletesters.nl
06-15361077

Benno Kuipers | Directeur
benno@deagiletesters.nl
06-52600438