Next Level Testautomation

Next Level Test Automation is een inrichtings-, opleidings- en coachingstraject, gekoppeld aan intensieve begeleiding en training-on-the-job. Het richt zich op het inzetten van testautomatisering als toegevoegde waarde voor de kwaliteit van het product. Het bewustzijn over testautomatisering wordt binnen de hele organisatie vergroot en het geleerde wordt door de teams meteen toegepast in de dagelijkse praktijk.

 

Toegevoegde waarde dankzij strategische testautomatisering

Klantwaarde leveren zonder IT is in deze tijd geen optie meer: IT is voor bijna alle organisaties onderdeel van de business geworden. De Agile Testers zorgen ervoor dat ook in uw organisatie IT een enabler wordt van customer value. Dankzij kwalitatief goede software kunt u optimaal klantwaarde (blijven) leveren.

 

Kwaliteit en adaptief vermogen worden steeds belangrijker om je als organisatie te onderscheiden en om klanten te behouden. Dit betekent ook dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de snelheid en kwaliteit van het software engineering proces. Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe software als bij het onderhoud van bestaande IT-systemen. Testen is een integraal onderdeel van het proces om inzicht te verkrijgen in die kwaliteit. Laat dit nou net onze specialiteit zijn. Wij brengen testen, en daarbinnen testautomatisering, naar een volgend niveau. Onze testers beschikken over veel technische kennis, de juiste people- en team-skills en de vaardigheid om een aanpak optimaal af te stemmen op uw specifieke situatie.


Wanneer schakelt u ons in?

U heeft testautomatisering geïntroduceerd om tijd en kosten te besparen en de kwaliteit te verhogen. Maar ondanks het gebruik van dure tools en de inzet van specialisten brengt het niet de gewenste versnelling en verbetering. Vragen die wij veel horen, zijn:

 • Hoe kunnen we testautomatisering inzetten om te versnellen?
 • Hoe kunnen we testautomatisering inzetten om kosten te besparen?
 • Waarom zijn de kosten gestegen ondanks de inzet van dure tools?
 • Waarom zijn de kosten gestegen ondanks de inhuur van dure experts?
 • Wij hebben nu meer testers in plaats van minder. Hoe kan dat?

 

Herkent u deze vragen? Dan is het tijd voor Next Level Test Automation.

 

Wat is testautomatisering?

Testautomatisering is het op automatische wijze uitvoeren van checks. Bij checks worden controles uitgevoerd op zaken waarvan we op voorhand weten hoe het systeem zal reageren op uitgevoerde handelingen. We kunnen alleen testen automatiseren die vallen in het domein van de ‘knowns’. Dingen die we (nog) niet weten (de ‘unknowns’) kunnen we ook niet automatiseren.

 

Net als bij het gehele proces van testen geldt ook voor testautomatisering dat een aantal kenmerken van wezenlijk belang is:

 • Testautomatisering is contextafhankelijk; een goede strategie is essentieel:
  • De scope, de roadmap en kosten moeten inzichtelijk zijn.
  • Het proces rondom testautomatisering moet zijn ingericht.
  • De organisatie moet zijn ingericht voor testautomatisering, bijvoorbeeld support, onderhoud en kennisdeling.
  • De omgeving moet zijn ingericht, bijvoorbeeld integratie met de pipeline.
  • De techniek moet zijn ingericht, bijvoorbeeld de verschillende tools.
  • Er moeten mensen zijn met de benodigde kennis en kunde op het gebied van testautomatisering en de gebruikte tooling.
 • We kunnen alleen datgene automatiseren waarvan we de uitkomst vooraf kunnen voorspellen.
 • We automatiseren checks en geen handelingen van testers.
 • Hoe eerder in het proces we een check automatiseren, hoe sneller we feedback ontvangen over de status van het systeem:
  • Static Code Analysis geeft snellere feedback dan Unit Testen.
  • Unit Testen geven snellere feedback dan Integratie Testen.
  • Integratie Testen geven snellere feedback dan User Interface Testen op de front-end.
 • Hoe eerder in het proces we een check automatiseren, hoe lager de kosten hiervan zijn:
  • Snellere feedback, zodat aanpassingen direct kunnen worden gedaan.
  • Hoe eerder in het proces, hoe minder mensen betrokken zijn.
  • Tools voor Static Code Analysis en Unit Testen zijn veelal goedkoper dan tools voor Integratie en User Interface Testen.

 

Next Level Test Automation

Next Level Test Automation is een inrichtings-, opleidings- en coachingstraject, gekoppeld aan intensieve begeleiding en training-on-the-job. Het richt zich op het inzetten van testautomatisering als toegevoegde waarde voor de kwaliteit van het product. Het bewustzijn over testautomatisering wordt binnen de hele organisatie vergroot en het geleerde wordt door de teams meteen toegepast in de dagelijkse praktijk.

 

De Agile Testers werken altijd aan de hand van de A3 Lean Thinker-methodiek. Hiermee bieden we een gestructureerd proces aan, waarin we de volgende stappen doorlopen:

 • Background: hoe is het probleem relevant voor de organisatie als geheel en wat zijn de root causes?
 • Current situation: wat gebeurt er op dit moment werkelijk?
 • Problem: waar zit de afwijking van de verwachting?
 • Target: welke wijziging wil je bereiken en wanneer?
 • Theme: wat is de specifieke focus voor dit traject?
 • Analysis: welke zaken zouden ervoor kunnen zorgen dat we het doel niet halen?
 • Countermeasures: kunnen we anticiperen op bovenstaande doelbedreigende zaken?
 • Implementation: wie gaat wat doen en wat moet er precies gebeuren?
 • Effect confirmation: hoe kunnen we de effecten van de countermeasures meten?
 • Follow-up: wat zijn de vervolgstappen? Hoe gaan we het geleerde delen en vasthouden?

 

Opleiding en coaching in 6 stappen

De A3 Lean Thinker-methodiek hebben wij geconcretiseerd naar vier stappen die in elk opleidings- en coachingstraject terugkomen. Testautomatisering vereist een strategische aanpak waarbij wordt nagedacht over het waarom, wanneer, wat en hoe. Het is altijd maatwerk, want elke situatie is anders. Samen met uw organisatie doorlopen we de stappen en komen we tot een strategie en uitvoeringsframework.

 • Stap 1: Agile Test Automation Scan (background, current situation, problem, target, theme, analysis)
  • Resultaat: Inzicht in kennis en kunde van de teams en testers voor de vervolgstappen.
 • Stap 2: Presentatie testautomation for managers (background, current situation, problem, target, theme, analysis)
  • Resultaat: Een eenduidig beeld binnen het management over testautomatisering en daarmee realistische doelen voor de organisatie.
 • Stap 3: Workshop testautomation for teams (countermeasures, implementation)
  • Resultaat: Teams krijgen inzicht in wat testautomatisering is en kan brengen.
 • Stap 4: Training van teamleden (countermeasures, implementation)
  • Resultaat: De deelnemers krijgen de basisinzichten van testautomatisering en hebben de theoretische bagage om in een agile-context testautomatisering optimaal van waarde te laten zijn.
 • Stap 5: Opzetten testautomatisering strategie
  • Resultaat: De organisatie beschikt over een passende strategie en concreet framework waarmee de teams zelf testautomatisering kunnen implementeren en onderhouden.
 • Stap 6: Uitvoeren testautomatiseringstrategie
  • De laatste stap is het daadwerkelijk uitvoeren en implementeren van de strategie door de teams. Onze coaches ondersteunen daarbij volgens het principe ‘voordoen, samen doen, zelf doen’.

 

Aanvullende dienstverlening

Parallel aan de vier bovenstaande stappen, zetten we nog een aantal activiteiten op waarmee we vormgeven aan de stappen countermeasures, implementation, effect confirmation en follow-up.

 • Tooltechnische trainingen
 • Voortgangspresentaties aan het management
 • Nieuwe werkwijze inpassen in de organisatie
 • Hulp bij weerstand tegen verandering

 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Naar het overzicht

Alain Bultink | Managing Director
alain@deagiletesters.nl
06-15361077

Benno Kuipers | Directeur
benno@deagiletesters.nl
06-52600438