On Demand Testing

 • Krijgt u het niet (voldoende) voor elkaar om eigen software testers te rekruteren?
 • Wilt u snel schakelen met externe testers maar u krijgt het budget niet snel rond of heeft u te weinig budget om continu externe testers in te huren?
 • Zijn uw eigen testers niet van het gewenste niveau?
 • Zou u toegang willen tot top-level testexperts maar lukt dat niet met uw huidige budget?
 • Staat uw organisatie wel eens onder hoogspanning tijdens release-momenten en kunt u extra hulp op dát moment wel gebruiken?
 • Wilt u meer inzicht in de kwaliteit en de risico’s van uw systeem dan u nu heeft?

 

Dan is het tijd voor onze solution: On Demand Testing.

 

In plaats van detachering/staffing waarbij u iemand (vaak) fulltime inhuurt voor langere periode kunt u bij De Agile Testers testcapaciteit ON DEMAND inhuren. Daartoe sluiten we een jaarcontract af waarbij u minimaal 5 strippenkaarten afneemt per jaar voor het on demand inhuren van testexpertise. Iedere strippenkaart bestaat uit 5 strippen en iedere strip is een dag werk.

 

De werkzaamheden die we voor u uit kunnen voeren:

 • (geautomatiseerde) Regressietesten
 • Exploratory testing van een weboplossing
 • Frontend testen van een systeem
 • Glue code schrijven
 • Opzetten van testframework
 • Mobile testing
 • Bughunt
 • Risk storming
 • Cloud test

 

Wij testen op uw eigen omgeving, op locatie of via een vpn verbinding online. Daarmee verzekeren we dat er geen verschillen zijn in testomgevingen tussen u en ons. Dat is vaak het geval bij Testing as a Service (TaaS) met alle negatieve gevolgen van dien. Wij hanteren, uiteraard, een Agile testaanpak zodat u snel inzicht krijgt in de kwaliteit van uw systeem en u geen uitgebreide rapporten hoeft door te werken om er achter te komen wat de status is.

 

Wij hanteren grofweg de volgende aanpak:

 

VERKENNING

De eerste fase is een fase van intensief testen, de applicatie leren kennen, onderzoeken en vragen stellen door ons.

 

INZICHT

Na de verkenningsfase volgt een periode waarin geïnvesteerd wordt in het creëren van inzicht in hetgeen er getest moet worden. En ook  wordt dan duidelijk op welke wijze testautomatisering snelheid en verbetering kan brengen.

 

DE UITVOERING

Tenslotte begint het echte werk en gaan we de diepte in. Onze testers kennen het systeem inmiddels goed en de meest voor de hand liggende checks zijn geautomatiseerd. Dit is de fase waarin we samen echt interessante kennis kunnen gaan opdoen over de risico’s en kwaliteit van uw systeem.

 

Uw voordelen:

 • Flexibiliteit: Testcapaciteit anytime en anyplace beschikbaar, 100% Agile
 • Reductie van de kosten: 40-60% besparing op de kosten van het testen ten opzichte van detachering
 • Snelheid: U bent in staat om sneller op te leveren en in productie te gaan, onder andere omdat wij Continuous Deployment kunnen waarmaken d.m.v. Continuous Testing
 • Verhoging kwaliteit: Onze testexperts behoren tot de beste van het land (Nederlands kampioen software testen) zodat de kwaliteit van uw software een boost krijgt
 • State-of-the-art testproces: De Agile Testers investeert continu in het op niveau houden van de kennis van de testers en de nieuwste technologieën die we voor u zullen zetten
 • Voortdurend inzicht: Wij bieden u monitors zodat u voortdurend inzicht krijgt en houdt in de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling van uw systeem
 • Schaalbaarheid: Wij kunnen naar behoefte de testcapaciteit vergroten of verkleinen, en hanteren daarbij wel het SPOC-model (altijd hetzelfde aanspreekpunt)
 • Inwerktijd is laag: Omdat wij beschikken over de modernste tools en kennis van uw business is de inwerktijd vrijwel nul
 • Overdraagbaarheid: Wij werken gestandaardiseerd met COTS tools (vaak economisch gezien de beste) zodat u op ieder gewenst moment het werk toch weer zelf kunt overnemen of kunt overdragen aan een andere partij.
Naar het overzicht

Alain Bultink | Managing Director
alain@deagiletesters.nl
06-15361077

Benno Kuipers | Directeur
benno@deagiletesters.nl
06-52600438